سفارش می پذیریم.

سفارش بسته است.

پیتزا

اسموکی کربونارا

سس بیانکا، بیکن گوساله، دیپ پیاز کاراملی، پنیر دودی، زرده تخم مرغ، پنیر پارمسان، پنیر موتزارلا

مكان گيرنده
۳۲۵,۰۰۰ تومان

بیکن و کرم اسفناج

سس اسفناج آلفردو، بیکن گوساله، استراچیاتلا،‌ پنیر موتزارلا

مكان گيرنده
۲۶۰,۰۰۰ تومان

چوریزو پاپریکا

سس پاپریکا، چوریزو، فلفل چیلی، ریحان ایتالیایی، قارچ صدفی، پنیرچدار، پنیر موتزارلا

مكان گيرنده
۲۹۵,۰۰۰ تومان

قارچ

سس بیانکا، قارچ صدفی، قارچ دکمه ای، پنیر بز، پنیر پارمسان، پنیر موتزارلا

مكان گيرنده
۲۰۵,۰۰۰ تومان

اسموکی کربونارا

سس بیانکا، بیکن گوساله، دیپ پیاز کاراملی، پنیر دودی، زرده تخم مرغ، پنیر پارمسان، پنیر موتزارلا

مكان گيرنده
۳۲۵,۰۰۰ تومان

بیکن و کرم اسفناج

سس اسفناج آلفردو، بیکن گوساله، استراچیاتلا،‌ پنیر موتزارلا

مكان گيرنده
۲۶۰,۰۰۰ تومان

چوریزو پاپریکا

سس پاپریکا، چوریزو، فلفل چیلی، ریحان ایتالیایی، قارچ صدفی، پنیرچدار، پنیر موتزارلا

مكان گيرنده
۲۹۵,۰۰۰ تومان

قارچ

سس بیانکا، قارچ صدفی، قارچ دکمه ای، پنیر بز، پنیر پارمسان، پنیر موتزارلا

مكان گيرنده
۲۰۵,۰۰۰ تومان

سالاد

سزار

کاهو، سینه مرغ گریل شده، نان کروتان، پنیر پارمسان، سس سزار

مكان گيرنده
۱۹۵,۰۰۰ تومان

بیکن و خردل

بیکن گوساله، گوجه، خیار، گوجه چری، پیاز بنفش، نان کروتان، سس خردل و روغن زیتون بکر

مكان گيرنده
۱۸۵,۰۰۰ تومان

جاردینو

کاهو رسمی، بی بی اسفناج، نعنا، خیار، سیب، گردو، پیاز بنفش، پنیر فتا، مویز، تخم کدو، سس جاردینو

مكان گيرنده
۱۸۵,۰۰۰ تومان

گاردن

کاهو، گردو، پنیر فتا، خیار، کاهو فرانسوی، گوجه چری، پیاز بنفش، هویج، زیتون سبز، تربچه، سس بالزامیک و لیمو

مكان گيرنده
۱۶۰,۰۰۰ تومان

سزار

کاهو، سینه مرغ گریل شده، نان کروتان، پنیر پارمسان، سس سزار

مكان گيرنده
۱۹۵,۰۰۰ تومان

بیکن و خردل

بیکن گوساله، گوجه، خیار، گوجه چری، پیاز بنفش، نان کروتان، سس خردل و روغن زیتون بکر

مكان گيرنده
۱۸۵,۰۰۰ تومان

جاردینو

کاهو رسمی، بی بی اسفناج، نعنا، خیار، سیب، گردو، پیاز بنفش، پنیر فتا، مویز، تخم کدو، سس جاردینو

مكان گيرنده
۱۸۵,۰۰۰ تومان

گاردن

کاهو، گردو، پنیر فتا، خیار، کاهو فرانسوی، گوجه چری، پیاز بنفش، هویج، زیتون سبز، تربچه، سس بالزامیک و لیمو

مكان گيرنده
۱۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ

بیکن و پنیر

بیکن گوساله، کاهو فرانسوی، پنیر پارمسان ورقه، گوجه، پیاز کاراملی، سس فرنچ

مكان گيرنده
۲۲۵,۰۰۰ تومان

سوسیس شکاری

سوسیس شکاری، کاهو فرانسوی، پنیر خامه ای، خیارشور دست ساز، ترشی پیاز بنفش، سس فرنچ

مكان گيرنده
۲۱۵,۰۰۰ تومان

بیکن و پنیر

بیکن گوساله، کاهو فرانسوی، پنیر پارمسان ورقه، گوجه، پیاز کاراملی، سس فرنچ

مكان گيرنده
۲۲۵,۰۰۰ تومان

سوسیس شکاری

سوسیس شکاری، کاهو فرانسوی، پنیر خامه ای، خیارشور دست ساز، ترشی پیاز بنفش، سس فرنچ

مكان گيرنده
۲۱۵,۰۰۰ تومان

قهوه و چای

لاته

قهوه تازه

۸۵,۰۰۰ تومان

امریکانو

مكان گيرنده
۷۵,۰۰۰ تومان

اسپرسو

مكان گيرنده
۷۵,۰۰۰ تومان

چای سیاه دمی

چایی

مكان گيرنده
۴۰,۰۰۰ تومان

موکا

مكان گيرنده
۹۵,۰۰۰ تومان

کارامل ماکیاتو

مكان گيرنده
۹۵,۰۰۰ تومان

آیریش لاته

مكان گيرنده
۱۰۰,۰۰۰ تومان

لاته

قهوه تازه

۸۵,۰۰۰ تومان

امریکانو

مكان گيرنده
۷۵,۰۰۰ تومان

اسپرسو

مكان گيرنده
۷۵,۰۰۰ تومان

چای سیاه دمی

چایی

مكان گيرنده
۴۰,۰۰۰ تومان

موکا

مكان گيرنده
۹۵,۰۰۰ تومان

کارامل ماکیاتو

مكان گيرنده
۹۵,۰۰۰ تومان

آیریش لاته

مكان گيرنده
۱۰۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی سرد

روسو

توت فرنگی تازه، ریحان ایتالیایی، سرکه بالزامیک، سودا

مكان گيرنده
۱۰۵,۰۰۰ تومان

ورده

لیموی تازه، ریحان ایتالیایی، سودا

مكان گيرنده
۹۵,۰۰۰ تومان

چریزه

سیروپ آلبالو، لیموی تازه، ریحان ایتالیایی، سودا لیمویی

مكان گيرنده
۹۵,۰۰۰ تومان

آب پرتقال طبیعی

مكان گيرنده
۷۵,۰۰۰ تومان

لیموناد

مكان گيرنده
۸۵,۰۰۰ تومان

روسو

توت فرنگی تازه، ریحان ایتالیایی، سرکه بالزامیک، سودا

مكان گيرنده
۱۰۵,۰۰۰ تومان

ورده

لیموی تازه، ریحان ایتالیایی، سودا

مكان گيرنده
۹۵,۰۰۰ تومان

چریزه

سیروپ آلبالو، لیموی تازه، ریحان ایتالیایی، سودا لیمویی

مكان گيرنده
۹۵,۰۰۰ تومان

آب پرتقال طبیعی

مكان گيرنده
۷۵,۰۰۰ تومان

لیموناد

مكان گيرنده
۸۵,۰۰۰ تومان